ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
راهنمای پيشبيني ورزشی

تیم‌ با دروازه بسته ( بدون گًل خوردن ) یا (Teams Clean Sheet)

تیم‌ با دروازه بسته شرطی است روی گًل نخوردن یا خوردن تیم‌.

تیم‌ میزبان با دروازه بسته  ” بلی “-اگر تیم‌  میهمان گًل نزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میزبان با دروازه بسته  ” خیر “-اگر تیم‌ میهمان گًل بزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میهمان با دروازه بسته ” بلی “-اگر تیم‌ میزبان گًل نزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میهمان با دروازه بسته ” خیر “-اگر تیم‌ میزبان گًل بزند، این شرط برنده است.

گًل به خودی به نفع تیم‌ مقابل حساب میشود

سر به سر (Head 2 Head)

مقایسهٔ دو تیم‌ یا بازیکن با یکدیگر . چنانچه یک و یا بیشتر از رقبا بازی را شروع نکنند، شرطها لغو میشوند

مجموع دقایق تمامی‌ گلها (Total Goals Min)

زمان مجموع گلهای زده شده در وقت قانونی میباشد. زمان به ثمر رسیدن گلها زمانی‌ محسوب میشود که گًل بر اساس منابع قانونی در آن دقیقه زده شود. چنانچه گًل در وقت تلف شده پایان نیمه اول زده شود، زمان ثبت گًل  دقیقه “۴۵” محسوب میشود و چنانچه در وقت تلف شده پایان نیمه دوم زده شود، زمان ثبت گًل دقیقه “۹۰” محسوب میشود. به محض اینکه بازی شروع شود یعنی‌ ثانیه اول، دقیقه یک حساب میشود. به عنوان مثال :اگر گًل در دقیقه ۲۴:۱۶ زده شود، زمان ثبت گًل دقیقه “۲۵” می‌باشد

OU & Goal Crazy/Goal Crazy/1st Half Goal Crazy

همان شرط‌ها روی تعداد گًل‌های زده شده در کل بازی / نیمه اول است

اگر 2-3 را انتخاب کنید، اگر دو یا سه گل در مسابقه / نیمه اول گل داشته باشد، برنده خواهید شد. در غیر این صورت شرط شما بازنده است


اگر 3+ را انتخاب کنید، اگر 3 یا بیشتر گل در مسابقه / نیمه اول گل داشته باشد، برنده خواهید شد. در غیر این صورت شرط شما بازنده است

Half with Most Goals

پیش بینی کنید که در کدام نیمه بیشترین  گل به ثمر برسد

Number of Goals/Number of Goals 1st Half

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم‌ در ۹۰ دقیقه/ نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود

Number of Team Goals/Number of Team Goals 1st Half

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط یک تیم در ۹۰ دقیقه/ نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود

First Half/Second Half

شرط روی برنده نیمه اول یا نیمه دوم

1X2 ادامه بازی (Rest Of The Match)

تمامی‌ شرط‌ها بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی حساب میشوند ( شرط بر اساس گًل‌های زده شده بعد از بستن شرط محاسبه  و ثبت میشود ) . چنانچه بازی لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها نیز لغو میشوند

پنالتی (Penalty)

شرط پنالتی شبیه به بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد کلّ پنالتیهای زده شده در بازی می‌باشد. چنانچه بازی بعد از گرفته شدن و زده شدن پنالتی لغو شود، تمامی‌ شرطهای پنالتی زده شده معتبر هستند

برد بدون خوردن گل (Win to Nil)

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخابی بدون خوردن گل بازی را ببرد

بردن یکی‌ از نیمه‌ها (Win Either Half)

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده حداقل یکی‌ از نیمه ها را ببرد. مهم نیست که نیمه اول باشد یا نیمه دوم.

گل به خودی (Own Goal)

پیشبینی‌ اینکه گل به خودی در بازی خواهد بود.

بازی باخته را ببرد (Win From Behind)

این شرط یعنی حریف از تیم مورد نظر جلو باشد و تیم بازی در حال باخت را با برد تمام کند.